game no hu

Đại học hay học đại? - Thạc sĩ nhạc kịch Jay-Thiện Nguyễn, Ci Pi | "SAO ZỜ MỚI NÓI?" - Tập 6

Đại học hay học đại? - Thạc sĩ nhạc kịch Jay-Thiện Nguyễn, Ci Pi | "SAO ZỜ MỚI NÓI?" - Tập 6

Là do môi trường học, do chương trình đào tạo từng ngành nghề hay do người học? Là Đại học hay Học đại? “Sao Zờ mới nói?” tuần này là chuyến trải nghiệm một số ngành học tại Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) và chia sẻ thú vị từ các khách mời.

Top

game no hu Sơ đồ trang web